Välkommen!

FRK Umeå är en av 11 regionala sektioner inom Flatcoated Retrieverklubben (FRK) och täcker Västerbottens län. FRK Umeå arrangerar varje år olika aktiviteter.


7063573-KUsgG


Hej alla medlemmar!

I Maj månad anordnar Flatklubben jaktträningskvällar i samarbete med SSRK. Vi söker nu några frivilliga som vill hjälpa till eller vara ansvarig för någon av desa kvällar.

Mer information hittar ni under aktiviteter!


För medlemmar i FRK som bor runt Umeå

Vi från styrelsen ber er som är medlemmar i FRK som bor runt Umeå att skicka in er mejladress till Rebecka Wahlström på becka96@live.se. Detta är för att ni ska få mer information om vår kommande verksamhet.

 


Långtidsstudie av årskull född 2012
825 valpar registrerades 2012. Alla dessa har inbjudits att delta i det, i hundsammanhang, helt unika forsknings-projektet.

För att studien skall bli rättvisande behövs mer än 50 % av årskullen.

Vi har en bit kvar!
Men det är inte för sent!
Fyll i enkäten – lämna blodprov!

Läs mer på frk.nu …


Skicka gärna in bilder på er och era hundar till hemsidan!

Mejl: becka96@live.se

RedDog