Välkommen!

FRK Umeå är en av 11 regionala sektioner inom Flatcoated Retrieverklubben (FRK) och täcker Västerbottens län. FRK Umeå arrangerar varje år olika aktiviteter.


7063573-KUsgG


Årsmöte!

Söndagen den 16/2 kl 14.00 på Umeå brukshundsklubb kommer FRK Umeås årsmöte gå av stapel. Alla medlemmar är välkomna samt fika och kaffe kommer bjudas på under dagen. Vi kommer även anordna en aktivitet innan mötet som vi hoppas ni ser fram emot. ytligare info om aktivitet återkommer vi om snarast då vi vet mer.

Välkomna!

 


Långtidsstudie av årskull född 2012
825 valpar registrerades 2012. Alla dessa har inbjudits att delta i det, i hundsammanhang, helt unika forsknings-projektet.

För att studien skall bli rättvisande behövs mer än 50 % av årskullen.

Vi har en bit kvar!
Men det är inte för sent!
Fyll i enkäten – lämna blodprov!

Läs mer på frk.nu …


Skicka gärna in bilder på er och era hundar till hemsidan!

Mejl: becka96@live.se

RedDog